Verholen goot detail

Met een verholen goot sluiten dakkappellen en andere opstanden strak aan op het hellende dak. Een verholen goot plaatsen is niet moeilijk, maar het is wel nodig om van tevoren goed na te denken over het te maken verholen goot detail.

Wat is een verholen goot? Dat is een goot die ‘verholen’ ligt, wat betekent dat die nauwelijks zichtbaar is. In de praktijk bevindt de verholen goot in het hellende dak zich gedeeltelijk of zelfs helemaal onder de dakpannen.

Verholen goot met hoge zijde

Bij een dakkapel sluit de verholen goot aan op de wangen. De verholen goot heeft een hoge zijde, die tegen het binnenblad van de dakkapel wordt geplaatst. De dampopen waterkerende folie valt ruim over die hoge zijde heen. Water dat in de geventileerde spouwconstructie terecht komt, loopt dan via de folie de goot in.

Achter gevelbekleding

De verholen goot wordt dus al geplaatst direct bij de ruwbouw van de dakkapel. Daarna volgt de buitenbekleding. Die loopt eveneens door over de opstaande rand van de verholen goot. Water dat van de buitenbekleding afloopt komt zo direct in de goot terecht. Ook dekt de gevelbekleding op die manier de achterliggende waterkerende folie af. Met een goed verholen goot detail zijn loodslabben dus niet nodig bij de zijwangen van een dakkapel.

Verholen goot onder de pannen

Uiteraard moet het hemelwater vervolgens verder worden afgevoerd naar de goot aan de dakvoet. Daarvoor levert NPI een platte verholen goot met een hoogte van 25 mm. Deze is onder de dakpannen te plaatsen en dus volledig aan het oog onttrokken.

Diepteligging verholen goot

Belangrijk is het om bij het verholen goot detail te letten op de diepteligging. De platte verholen goot heeft een brede zijrand. De verholen goot is daarmee deze tussen de panlatten te plaatsen, met de rand opgelegd op de panlatten. Door de verholen goot op die manier te monteren, kunnen de dakpannen er probleemloos overheen gelegd worden. Denk daarbij wel aan het ondersteunen van de doorgezaagde panlatten met een nieuwe tengel waar dat nodig is.

Verholen-goot-detail-NPI_page-0001

Download het verholen goot detail hier

Verholen goot langs opgaand metselwerk

De verholen goot is ook toepasbaar bij andere opstanden op het hellende dak, zoals achter kopgevels met een zinken kap of langs opgaande gevels van hogere belendingen. Waar de verholen goot aansluit op opgaand metselwerk, zijn alsnog loodloketten – of loketten van loodvervangers – nodig in het opgaande metselwerk. Die hoeven echter alleen de hoge opstaande rand van de goot af te dekken en hoeven niet op de pannen worden opgelegd.

Positie verholen goot

Omdat deze verholen goten veelal in één keer door zullen lopen naar de dakgoot aan de dakvoet, is de diepteligging hier wat vrijer. Denk van tevoren na over de juiste aansluiting van dit verholen goot detail. Is er ruimte om de goot óp de panlatten te monteren? Moet die ertussen? Of kan die zelfs op het dakbeschot liggen?

Breedte verholen goot

Een belangrijk aandachtspunt bij het verholen goot detail is ook de open ruimte tussen de dakpannen en het opgaande werk. Hoe smaller die opening is, hoe strakker het resultaat. Denk daarbij echter ook aan noodzakelijk onderhoud. Onder een smalle opening kan blad en ander vuil ophopen, waardoor de goot verstopt kan raken. De opening moet in ieder geval groot genoeg zijn om dat vuil te kunnen verwijderen.

Gerelateerde artikelen