Schroten en panelen hoofdfoto.jpg
Schroten en panelen hoofdfoto.jpg

How to

Schroten monteren

Kunststof schroten monteren is een mooie en duurzame oplossing voor zowel wanden en plafonds, in binnen- en buitensituaties. Kunststof schroten plaatsen begint met het maken van een goede achterconstructie.

De achterconstructie voor kunststof schroten bestaat uit houten regelwerk, bevestigd tegen de constructie. De aanbevolen h.o.h.-afstand bedraagt 300 mm. Om een strak resultaat te krijgen, moet dit regelwerk zorgvuldig worden uitgelijnd. Als de constructie vlak en recht is, is dat eenvoudig. Als de constructie niet vlak en recht is, moeten de regels waar nodig worden uitgevuld. De diverse bevestigingsmiddelen van NPI kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Randregels

Goed uitlijnen van het regelwerk is belangrijk voor zowel wanden als plafonds en verlaagde plafonds. Voor verlaagde plafonds is het handig om te beginnen met het stellen van de randregels. Als die er goed waterpas in zitten, kunnen de andere regels er eenvoudig tussen gemonteerd worden.

Extra achterhout

Houd bij het maken van het regelwerk rekening met later aan te brengen voorzieningen, zoals elektradozen, eventuele wandaansluitingen en bijvoorbeeld gordijnrails bij een binnenplafond. Ter plaatse van dit soort voorzieningen is veelal extra achterhout nodig. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld koppelprofielen en randprofielen. Het verdient de voorkeur dat die over de volle lengte ondersteuning hebben.

Bij toepassing van kunststof schroten in een buitensituatie is het nodig om de achterconstructie te ventileren. Dat vereist voldoende open ruimte langs de randen van het regelwerk.

Startprofiel plaatsen

Kunststof schroten monteren begint met het aanbrengen van het startprofiel. Dit startprofiel kan enkelvoudig zijn of tweedelig. Het enkelvoudige startprofiel is een ongelijkzijdig U-profiel. De lange kant daarvan is eenvoudig tegen het regelwerk te bevestigen, waarna de eerste schroot in het profiel geschoven kan worden. Ook de profielen voor de kopse kanten van de kunststof schroten worden vooraf aangebracht.

Tweedelig startprofiel

Het tweedelige startprofiel bestaat uit een basisprofiel waar later middels een klikverbinding een afwerkprofiel overheen komt. Plaats bij het gebruik van tweedelige profielen eerst alle basisprofielen en breng de afwerkprofielen aan na het plaatsen van alle kunststof schroten.

Bij het tweedelige profiel heeft de eerste schroot tijdelijke ondersteuning nodig. Dat kan door een paar korte stukjes afwerkprofiel in het basisprofiel te klikken. Bij het aanbrengen van de afwerkprofielen kan eventueel een hamer worden gebruikt, maar wel met een houten blokje van voldoende lengte om de krachten te verdelen en beschadigingen te voorkomen.

RVS-bevestigingsmiddelen

Gebruik bij kunststof schroten monteren rvs bevestigingsmiddelen, zoals een rvsschroef 3,5 x 25 mm met een platte kop of rvs nietjes of nagels van minimaal 14 mm. Bevestig de kunststof schroten op elke regel, en dus op een h.o.h. afstand van 30 cm.

Kunststof schroten zijn eenvoudig op lengte te maken met een fijngetande zaag. Houd bij het bepalen van de lengte met name in buitensituaties rekening met thermische werking. Geef de schroten daarvoor voldoende ruimte in de rand- en koppelprofielen.

Gerelateerde artikelen